Ny 16-systems DNA-profil frikender dømt mand for indbrud


Statsadvokaten i København har anket det ene af to forhold i en indbrudssag fra 2019 til frifindelse. Det sker efter, at en opgradering af DNA-profilen i sagen har ændret afgørende på grundlaget for dommen.

En opgradering af en DNA-profil i en indbrudssag fra 2019 fra 10 til 16 DNA-systemer har ændret sandsynligheden for, at DNA-sporene i den ene del af sagen matcher med den dømte. Derfor anker anklagemyndigheden nu det ene af sagens to forhold til frifindelse i landsretten.

I sagen blev en mand i 2019 idømt tre måneders betinget fængsel for to forhold i en indbrudssag. Det ene forhold erkendte han. Det andet nægtede han. Københavns Byret dømte ham dog for begge forhold, blandt andet på baggrund af DNA-beviserne, der viste, at det var henholdsvis 95 og 88.800 gange mere sandsynligt, at det undersøgte dna stammede fra den tiltalte, end at det ikke gjorde.

Mandens DNA-profil blev opgraderet fra 10 til 16 DNA-systemer i forbindelse med politiets igangværende gennemgang af samtlige sager siden 2012, hvor der indgår en dna-sammenligning mellem en personprofil i 10 dna-systemer og en eller flere sporprofiler i 16 dna-systemer.

Efter opgraderingen af DNA-profilen og nye beregninger fra Retsgenetisk Afdeling ændrede resultatet sig. For det ene DNA-spor kunne det ikke entydigt afgøres, om det stammede fra den dømte eller fra en anden person. For det andet DNA-spor talte de nye beregninger imod, at DNA’et stammede fra den dømte.

Efter en samlet vurdering af sagen har anklagemyndigheden derfor besluttet at anke sagen til landsretten med påstand om frifindelse for det ene forhold.

”Danmark kan som retssamfund naturligvis ikke leve med, at uskyldige bliver dømt. Derfor har vi anket det ene forhold til frifindelse, så retten har mulighed for at tage stilling til den del af sagen igen”, siger statsadvokat i København Lise-Lotte Nilas.

Sagen venter nu på at blive berammet i Østre Landsret.

Beslutningen om at gennemgå sager fra 2012 og frem blev taget i juni 2020 af Rigsadvokaten og Rigspolitiet oven på en lignende sag. Her blev en håndværker dømt i to instanser for indbrud og afsonede 60 dage, blandt andet baseret på et 1:1 mio. DNA-match. Manden fik i 2020 sin sag genoptaget på anmodning fra anklagemyndigheden, efter at en opgradering af hans DNA-profil til 16 DNA-systemer viste et andet resultat end det, der var blevet anvendt under sagen.

Ifølge en status fra Rigspolitiet har politikredsene medio april afsluttet gennemgangen af ca. 12.100 af de i alt ca. 12.900 sager, som gennemgangen omfatter. Udover den sag, der gav anledning til undersøgelsen, er der i gennemgangen af de 12.100 sager altså identificeret en enkelt sag, hvor anklagemyndigheden som beskrevet ovenfor har fundet grundlag for at anke et forhold til frifindelse.

Rigspolitiet forventer, at den endelige redegørelse om gennemgangen vil foreligge primo august 2021.