Blåt flertal sigter mod at stramme udvisningsreglerne


Flygtninge omriget af politi på Padborg Station, september 2015,

Først strammede VK-regeringen udvisningsreglerne, så lempede SRSF-regeringen dem, og nu tegner der sig et nyt blåt flertal til at stramme dem igen.

Fredag har Dansk Folkeparti et forslag til 1. behandling i folketingssalen. Det sigter mod at få udvist flere udenlandske kriminelle.

Få timer før debatten meddeler integrationsminister Inger Støjberg (V) i en pressemeddelelse, at regeringen i næste folketingssamling vil fremsætte et lovforslag med samme sigte.

- Jeg vil på ingen måde acceptere, at udlændinge misbruger deres ophold i Danmark til at begå kriminalitet. Derfor vil regeringen stramme reglerne, så vi sender et klart signal om, at hvis du er kriminel, så får du ikke lov til at blive her, siger ministeren.

Hos DF undrer det udlændingeordfører Martin Henriksen, at der ikke er sket noget på området efter knap et år med blåt flertal.

- Nu synes vi, der er gået tilpas lang tid til, at vi selv kan tillade os at fremsætte forslaget, fordi Venstre-regeringen ikke er kommet med noget på egen hånd, siger han.

I valgkampen sidste år forsikrede Venstre, at der ville blive strammet i reglerne, hvis partiet genvandt regeringsmagten.

VK-regeringen strammede i 2011 udvisningsreglerne, så kriminelle udlændinge skulle udvises efter afsoning, medmindre det "med sikkerhed" var imod internationale konventioner. De to ord, "med sikkerhed", fjernede SRSF-regeringen i 2012.

Og det er dem, de borgerlige partier nu vil have genindført.

DF-forslaget pålægger regeringen at justere reglerne, så der "altid skal ske udvisning, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser".

Det er både Liberal Alliance og De Konservative enige i. Hos Liberal Alliance udtaler integrationsordfører Simon Emil Ammitzbøll:

- Folk er velkomne til at komme til Danmark, hvis de får asyl eller et arbejde - men det må være sådan, at hvis man kommer her for at begå kriminalitet, så skal man ikke længere være her.

DF tilføjer to andre krav i forslaget: Reglerne om betinget udvisning skal udvides til også at gælde for udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne - og så vil partiet have afsøgt mulighederne for at stramme yderligere.

De Konservative og Liberal Alliance erklærer sig parate til at se, hvor langt man kan gå uden at overtræde EU-regler.

/ritzau/