Lastbiler må fra 1. juli følge hastighedsskiltning i byzone


Arkivfoto

Den 12. april vedtog Folketinget, at lastbiler pr. 1. juli 2016 må følge skiltningen af hastighed i byzone. I dag må lastbiler, uanset at den skiltede hastighed i byzone er fx 60 eller 70 km/t, højest køre 50 km/t. Det vækker glæde i DTL-Danske Vognmænd.

Det oplyser DTL-Danske Vognmænd i en pressemeddelelse.

”Afskaffelse af særreglen om hastighederne for lastbiler på omfartsveje, hvor der skiltes med højere hastighed i bymæssig bebyggelse, har i mange år har været en mærkesag for DTL – Danske Vognmænd” siger Erik Østergaard, administrerende direktør i DTL – Danske Vognmænd.

”Vi har brugt rigtig mange kræfter gennem årene på at få afskaffet den køretøjsbestemte hastighed for lastbiler – især da den tekniske udvikling og ulykkesstatistikkerne i øvrigt har kunnet godtgøre, at der ikke er noget trafiksikkerhedsmæssigt problem ved dette.”

”Det er efter DTLs opfattelse i alles interesse, at trafikken så vidt muligt følges ad. Både af hensyn til fremkommeligheden og trafiksikkerheden, og fordi det er et godt signal til chaufførerne, så man ansporer den tunge trafik til at køre der, hvor man gerne ser den afviklet - nemlig på byens ringveje. Dér er hastigheden typisk skiltet med mere end 50 km/t,” fortæller DTL-direktøren.

Erik Østergaard roser især transportordfører Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti og Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen for at have båret beslutningen igennem behandlingen og lyttet til DTLs ønske og argumenter.

Erik Østergaard glæder sig også over, at en bred kreds af partier, S, DF, V, LA, RV og KF peger på den nuværende forskel på hastigheden mellem lastbiler og den øvrige trafik på landeveje og motortrafikvej, hvor lastbiler og vogntog ikke må køre hurtigere end 70 km/t., mens den generelle hastighedsgrænse for andre er 80 km/t.

Partierne vil have regeringen til, at undersøge de trafikale effekter heraf nærmere, med henblik på, at der i andet halvår 2016 kan fremsættes lovforslag om, at lastbiler og vogntog også må følge den øvrige trafik på landeveje og motortrafikveje og dermed køre 80 km/t.