Wow – Chiptuning af biler er i fare !


Arkivfoto

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse, der indfører forbud mod udførelse af chiptuning, som ikke opfylder de gældende bestemmelser om luftforurening. Bekendtgørelsen er sendt i høring med frist for svar den 29. april 2016.

I forbindelse med en generel opdatering af reglerne om chiptuning foreslår Færdselsstyrelsen, at der indføres et forbud mod at udføre chiptuning, såfremt det motordrevne køretøj efter udførelsen ikke kan opfylde bestemmelserne om luftforurening i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.

Forbuddet skaber således en sammenhæng mellem reglerne om salg/markedsføring og selve udførelsen.

Færdselsstyrelsen fastholder og præciserer forbuddet mod salg og markedsføring af chiptuningsudstyr, hvor chiptuningsudstyret medfører, at et køretøj efter udført chiptuning ikke opfylder bestemmelserne om luftforurening.

Der indføres en enkelt undtagelse til forbuddet, da styrelsen har vurderet, at det er nødvendigt for branchen at kunne sælge og markedsføre chiptuningsudstyr til motordrevne køretøjer beregnet til motorløb.

Salg af chiptuningsudstyr til motordrevne køretøjer, som er beregnet til motorløb, er betinget af udfyldelse af en tro- og loveerklæring, der skal opbevares hos sælger og på forlangende forevises for Færdselsstyrelsen.