Tre sammenstød på Hillerødmotortrafikvejen

Tre mindre færdselsuheld på Hillerødmotorvejens forlængelse - spærret mellem afkørslen ved Peder Oxes Alle og Herredsvejen, ved Hillerød.

Bilister opfordres til at udvise hensyn og undgå ulovlige u-vendinger på stedet til fare for den øvrige færdsel.

Politiet er til stede, sammen med ambulancer og brandvæsen.