Motorstyrelsen holder kontrolaktion i Skagen i uge 29

Motorstyrelsen kontrollerer, om bilister har betalt de rigtige afgifter og registreret deres biler korrekt, når tusindvis af turister holder ferie i Skagen i uge 29.

Mange tusinde turister kommer traditionen tro til Skagen i uge 29, og erfaringerne viser, at det ikke er alle bilister, der har deres afgiftsforhold i orden. Derfor gennemfører Motorstyrelsen en kontrolaktion i Skagen, hvor kontrolmedarbejderne blandt andet vil undersøge, om bilisterne overholder reglerne for kørsel i gulpladebiler og firmabiler.

Formålet med kontrolaktionen er at undersøge, om der er betalt de rigtige afgifter af køretøjerne, og om de er registreret korrekt.

”Vi har tidligere holdt kontrolaktioner i Skagen, og erfaringerne viser, at en del af gæ-sterne i byen blandt andet ikke overholder reglerne for at køre i gulpladebiler eller fir-mabiler. Bilisterne risikerer derfor at skulle betale en bøde eller betale et stort beløb i afgift. Det er jo ærgerligt, når det for eksempel er let at købe et dagsbevis, som gør det lovligt at benytte en bil på gule plader til private formål", siger Jørgen Rasmussen, der er konstitueret direktør i Motorstyrelsen.

Han opfordrer bilister til at orientere sig om reglerne på skat.dk/motor eller ringe til Motorstyrelsen på 72 22 15 15.

Motorstyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 350 medarbejdere.