Ung mand maskerede sig ved Stram Kurs demo: Anholdt og taget med

TAASTRUP: Ved søndagens Stram Kurs demo blev det til en enkelt anholdt, en ung mand som trodsede maskeringsforbuddet.

Den unge mand maskerede sig angiveligt flere gange under demoen, og endte med at blive trukket væk.

Herefter sad han i et stykke tid i et busskur, og gentog sin maskering flere gange, inden han endte på maven i skuret med flere betjenten ovenpå sig, hvorefter han blev lagt i håndjern.

Han blev herefter eskorteret ud til en transportvogn, og kørt væk fra stedet - formentlig kan han se frem til en bøde for sin overtrædelse.

§ 134 bDen, der i forbindelse med møder, forsamlinger, optog eller lignende på offentligt sted færdes med ansigtet helt eller delvis tildækket med hætte, maske, bemaling eller lignende på en måde, der er egnet til at hindre identifikation, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.
Stk. 2. På samme måde straffes den, som på offentligt sted besidder genstande, der må anses for bestemt til tildækning af ansigtet under de i stk. 1 nævnte omstændigheder.
Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte forbud gælder ikke for tildækning af ansigtet, der tjener et anerkendelsesværdigt formål.