Gravide misbrugere skal tilbydes indespærring


Arkivfoto

Kommunerne bliver fremover forpligtet til at tilbyde gravide alkoholmisbrugere en kontrakt, der giver behandlere mulighed for at tilbageholde kvinderne i dele af deres graviditet.

Hidtil har kommunerne kun været forpligtet til at give tilbuddet til gravide stofmisbrugere, hvorimod det har været frivilligt, om de også tilbød at tilbageholde gravide med et alkoholmisbrug.

Formålet er at begrænse antallet af børn, der fødes med alvorlige helbredsproblemer som følge af morens misbrug.

Ændringen af reglerne er konsekvensen af den nye satspuljeaftale for 2016, som alle partier i Folketinget på nær Enhedslisten er blevet enige om.

- Det er på alle måder tragisk, at en kommende mors misbrug på den måde føres videre til barnet og kan få så alvorlige konsekvenser, siger sundhedsminister Sophie Løhde (V).

Det er fortsat frivilligt for de gravide, om de vil skrive under på kontrakten.

Dermed ligger aftalen langt fra den mest vidtgående løsning, som ifølge social- og indenrigsminister Karen Ellemann også har været under overvejelse i regeringen: At tilbageholde gravide misbrugere mod deres vilje.

Hidtil har behandlerne haft mulighed for at lave kontrakter med gravide alkohol- og stofmisbrugere af seks måneders varighed. Fremover gælder aftalen for hele graviditeten.

Det betyder dog ikke, at lægerne kan spærre kvinderne inde under hele deres graviditet, men fremover højst i tre uger ad gangen mod tidligere to uger.

Sammenlagt har behandlerne fremover mulighed for at tilbageholde en gravid misbruger i samlet tre måneder mod tidligere to.

Den brede politiske aftale kommer, efter at en tværministeriel arbejdsgruppe i september afleverede en rapport med forskellige bud på fremtidens behandling af den pågældende gruppe.

/ritzau/