Russisk fusk med GPS-signaler har ramt danske skibe


Arkivfoto

Omfattende russisk manipulation med GPS-signaler har ramt tre danske skibe nær russiske havne i Sortehavet og Østersøen.

Det fremgår af en større rapport lavet af den amerikanske tænketank C4ADS. Tænketanken har analyseret åbne navigationsdata for mere end tusind skibe, der har sejlet i russisk farvand.

Det skriver Berlingske søndag.

Ifølge kortlægningen er målrettet forfalskning af navigationssignaler langt mere udbredt end hidtil antaget.

Det gør staters forsætlige manipulation med navigationsdata til en stigende trussel mod skibsfarten. Det konkluderer forskerne bag rapporten.

Teknologien kan blive et våben i hænderne på for eksempel terrorister og pirater. I yderste konsekvens kan teknologien få skibsfartøjers autopilotsystemer til at ændre kurs.

- Stater og ikkestatslige aktører kan påføre militæret, de store økonomier og forbrugerne stor skade, konkluderer forskerne ifølge Berlingske.

Ifølge rapporten er Rusland blandt de førende lande inden for de avancerede mobile støjsendere, der både kan blokere for GPS-signaler og danne falske signaler, der giver fejlagtige læsninger på skibe.

Til Berlingske siger direktør for brancheorganisationen Danske Rederier, Asbjørn Overgaard Christiansen, at målrettet manipulation af navigationsdata svarer til "elektronisk krigsførelse".

/ritzau/