Forskellen på lån med og uden sikkerhedsstillelse


Modelfoto

Lån kan opdeles i to kategorier: med og uden sikkerhedskrav. For eksempel er et realkreditlån altid sikret med pant, mens forbrugslån og kreditkort udbetales uden sikkerhedskrav.

Noget af dette skyldes rent praktiske grunde, men den vigtigste årsag er den risiko, banken påtager sig, når den udlåner penge. Når banken kan sikre sine værdier på lånet i form af sikkerhedsstillelse i en genstand af værdi, vil renten også blive lavere.

Bankens risiko når den udlåner
En låntager, der misligholder sit lån, vil ofte koste en hel del for banken, selvom bankerne normalt få deres penge i sidste ende. Mange tror, at inkassosager betaler sig for en bank, men det er ofte ikke tilfældet.

Der er mange udgifter forbundet med at inddrive gæld, og dem, der typisk tjener på det, er ikke bankerne, men inkassofirmaerne.

Læs også: 9 ting du bør vide om forbrugsfinansiering.

Bankernes primære fokus, når de udlåner penge, er at opnå den laveste mulige risiko. Den vil først og fremmest sikre sig mod at miste penge.

Banker prissætter ofte deres lån i henhold til de risici, de påtager sig. Derfor har f.eks. kreditkort og forbrugslån en meget højere rente end lån til boliger. Hvis et kviklån misligholdes, vil det være meget sværere for banken at inddrive gælden i forhold til at tvangssælge en bolig.

De danske myndigheder stiller strenge krav til bankerne om, hvordan man vurderer risikoen for udlån af penge. Målet er at beskytte både bankens og låntagerens interesser.

Sikkerhed med pant
For at reducere risikoen for tab, er visse typer lån altid sikret med pant. Det, vi er mest bekendt med, er realkreditlån og billån. Objektet er så "pantsat" af banken, der overtager som den reelle ejer.

Hvis lånet bliver misligholdt, kan banken gennemtvinge et salg af genstanden og dermed sikre hele eller en del af de penge, de udlånte. Normalt kræver banken også en vis procentdel i egenkapital ved køb af f.eks. bil, sommerhus og bolig, som ligeledes skal reducere risikoen for tab.

Lån uden krav til sikkerhed
Et lån uden sikkerhed betyder, at banken ikke kræver nogen form for pant. Her er de, der låner penge, frie til at bruge pengene lige som de vil, uden at banken blander sig i beslutningen.

Udbetalingen af sådanne lån er underlagt en streng kreditvurderingsproces, hvor bankerne blandt andet ser på følgende:

● Betalingsanmærkninger - har ansøgeren en eller flere betalingsanmærkninger afslås ansøgningen.
● Indtægt – ansøgeren skal have en fast indkomst, ofte over et minimumsbeløb pr. år.
● Gæld – ansøgerens registrerede gæld indgår i vurderingen.
● Kreditscore - hvis denne er for lav, afvises ansøgningen, eller banken tilbyder et mindre lånebeløb.

Kreditscoren er vigtig og gøres automatisk. Det er en beregning af mange faktorer, der alle fortæller noget om den statistiske chance for, at lånet vedligeholdes. Bankerne forholder sig også til retningslinjerne fra Finanstilsynet, når de kreditvurderer en ansøger. For kviklån er der en 48 timers ventetid for udbetalingen. Det forbrugslånet der passer dig bedst, afhænger også af andre faktorer end blot udbetalingstiden.

Bankerne har stadig mulighed for at inddrive gælden, hvis et lån uden sikkerhed bliver misligholdt. Forskellen er, at banken må stille sig bagerst i køen med andre kreditorer, der har penge til gode hos låntageren. Dem, som har pant i bolig, bil og lignende, vil altid prioriteres først.

Renteudgifter på finansiering med og uden sikkerhed
Et lån uden sikkerhed er dyrere end lån, hvor banken har taget pant i værdigenstanden. De høje renter er en kompensation for denne risiko, da misligholdelse forekommer oftere ved lån uden sikkerhed.

Her er typiske rentesatser på lån med og uden sikkerhed:

● Boliglån med sikkerhed - billigste nominelle renter fra ca. 2 %
● Billån med sikkerhed - billigste nominelle renter fra ca. 5 %
● Forbrugslån uden sikkerhed - billigste nominelle renter fra ca. 8 %

Forskellen ser ikke så stor ud, hvis vi ser på de billigste rentesatser på et forbrugslån uden sikkerhedsstillelse. Du bør være opmærksom på, at de laveste renter på disse lån stadig er betydeligt højere end de dyreste renter på et realkreditlån.

Derudover kan et forbrugslån have meget højere effektive renter afhængigt af lånebeløbet og ansøgerens kreditværdighed. Små forbrugslån (ofte kaldet kviklån) med høje gebyrer kan hurtigt have en effektiv rente, der overstiger 30 %.

Kaution er en form for sikkerhed
Mange banker accepterer, at du kan have en medlåner, når du optager lån. Det er især udbredt blandt dem, der tager et realkreditlån med det mål at opnå en mere favorabel rente.

Ordningen virker således, at to personer ansøger om lånet sammen, og at begge har juridisk ansvar for tilbagebetalingen. For banken er dette en ekstra sikkerhed, da det er mindre sandsynligt, at to personer ikke vil kunne betale deres gæld. Kautionister er ofte samlevere eller ægtefæller, men der er undtagelser.