Antallet af voldsofre stiger for tredje år i træk


Arkivfoto

Antallet af ofre for vold stiger fortsat. Sidste år blev 13.863 privatpersoner ofre for vold. Det er en stigning på otte procent i forhold til 2017.

Tallene kommer fra Danmarks Statistik, der tirsdag har udgivet en opgørelse over ofre for forskellige typer af kriminalitet.

Det er tredje år i træk, at antallet af voldsofre stiger.

Ud af de knap 14.000 ofre er 5246 kvinder, mens der stadig er flest ofre blandt mænd. I 2018 blev 8561 mænd udsat for vold. I 56 sager er der ikke angivet køn på offeret.

Dog er stigningen størst blandt kvinder. Ti procent flere kvinder blev ofre for vold i 2018 i forhold til året før. Hos mændene er det syv procent.

Ifølge Danmarks Statistik har fordelingen af ofre ændret sig, siden man begyndte at lave statistik om ofre i 2001. Hvor fordelingen dengang var omkring 70-30 for henholdsvis mænd og kvinder, er den i 2018 nærmere 60-40.

Til gengæld er antallet af ofre for vold mod nogen i offentlig tjeneste samlet set faldet med én procent i forhold til sidste år.

Dog er det forskelligt, når man fordeler på udvalgte stillingsgrupper. Her ses det blandt andet, at antallet af ofre for vold mod personer, der udfører social- og sundhedsarbejde, er steget med 13 procent.

Derudover ses der fortsat en stigning i kvindelige ofre for seksualforbrydelser. I 2017 blev 3282 kvinder udsat for en seksualforbrydelse. Sidste år var dette tal 3746.

Trods stigningerne er der overordnet sket et fald i det samlede antal ofre for forskellige typer af kriminalitet.

– På trods af stigningen af ofre for forskellige overtrædelsestyper har der samlet været et fald fra 2017. Her var 84.473 personer registreret som ofre for kriminalitet, mens tallet var 74.491 i 2018 – det svarer til et fald på 12 procent.

– Faldet skyldes blandt andet, at 9.500 færre var ofre for taske- og lommetyverier i 2018, skriver Danmarks Statistik.

/ritzau/