Hårde domme i stor narkosag – der faldt 67 års fængsel


Arkivfoto

Seks mænd fik onsdag for deres forskellige roller i omfattende narkosag.

Dommene faldt efter otte dages retsbehandling ved retten i Kolding.

De tiltalte nægtede sig helt eller delvist skyldige i anklagerne, og derfor har bevisførelsen bl.a. bestået i en omfattende mængde materiale udlæst fra de tiltaltes telefoner, herunder fotos af narko, krypteret korrespondance ført over app’s som Wikr og Signal samt kriminaltekniske, retskemiske og retgenetiske erklæringer om DNA, undersøgelse af narko med videre.

Der har også været afgivet vidneforklaring af bl.a. politiets it-ingeniør vedrørende efterforskning relateret til bl.a. bitcoins, ligesom to tidligere dømte medgerningsmænd afgav forklaring.

Sagens indhold
Efter bevisførelsen og dommen kan den omfattende sag sammenfattes til hovedsageligt at dreje sig om omfattende handel med amfetamin, kokain, ecstasypiller m.v. De involverede havde forskellige opgaver og roller i narkoforretningen:

J. på 28 år – bagmand for de øvrige. J erkendte sig delvis skyldig vedrørende en mindre mængde amfetamin end han blev dømt for, og han nægtede selv at være hovedmand/bagmand. Han blev idømt 14 års fængsel som hovedmand for i alt 35 kg amfetamin, 502 gr. kokain, 18.000 stk. ecstasypiller.

P. på 32 år. Samarbejdede med sin bror R. ud fra deres fælles bopæl i en campingvogn på Give campingplads. De opbevarede, ompakkede og overdrog/leverede til kunder. P. erkendte sig delvis skyldig for så vidt angår 3 kg amfetamin. Han blev idømt 12 års fængsel for i alt 8 kg. amfetamin, 502 gr. kokain, 10.000 stk. ecstasypiller.

R. på 28 år. Samarbejdede som nævnt med sin bror P. ud fra deres fælles bopæl i campingvognen på Give campingplads. De opbevarede, ompakkede og overdrog/leverede til kunder. R. erkendte sig delvis skyldig for så vidt angår 5 kg amfetamin, 5000 ecstasypiller og 500 gram kokain og lidt hash – dog nægtede han, at handlingerne var i forening med de medtiltalte. Han blev idømt 12 års fængsel for i alt 8 kg. amfetamin, 502 gr. kokain, 10.000 stk. ecstasypiller.

L. på 20 år. Hans opgaver var at finde opbevaringssteder, ompakke og sælge i samarbejde med A. L. Han har nægtet sig skyldig under sagen. Han blev idømt 12 års fængsel bl.a. for i alt 25 kg. amfetamin, 8.500 stk. ecstasypiller samt en mindre mængde øvrige euforiserende stoffer.

A. på 21 år – lillebror til J. Også han fandt opbevaringssteder, ompakkede stof og solgte dem. A. har nægtet sig skyldig under sagen. Han blev idømt 12 års fængsel for i alt 25 kg. amfetamin, 8.500 stk. ecstasypiller samt en mindre mængde øvrige euforiserende stoffer.

Ma. på 35 år – ven med J. Han blev idømt 5 års fængsel for bl.a. at have modtaget i alt 5 kg. amfetamin og forsøg på at have modtaget 1 yderligere kg amfetamin fra en medgerningsmand, der tidligere er dømt i sagen. Han blev frifundet for at have modtaget 312 gr. kokain. Der var nedlagt påstand om udvisning, men han blev ikke udvist med henvisning til at han er EU-borger og har opholdt sig i Danmark i mere end 10 år.

Der blev ved dommen konfiskeret udbytte i form af ca. 16.000 kr. i kontanter, som de tiltalte var i besiddelse af, ligesom der skete konfiskation af narkotika og redskaber i form af vægte, emballage mv.

Der var nedlagt påstand om udbyttekonfiskation af bitcoins til en værdi af ca. 1,8 mio. kr. Der skete ikke konfiskation heraf med henvisning til at bitcoinsene p.t. ikke kan lokaliseres.

Det var et anonymt tip, der i første omgang satte gang i opklaringen af den store sag. Herefter fulgte en omfattende efterforskning og sammenkædning af oplysninger og på den baggrund tog organisationen og de kriminelle aktiviteter form og blev afdækket.