Flere dømt i stor narkosag: Smuglede flere tons hash


Arkivfoto

Enig domsmandsret har kort før jul i en sag om indsmugling mv. af hash fra Spanien til Danmark i skjult IBC-tanke med sand idømt to tiltalte otte års fængsel for henholdsvis 4.118 kg. og 3.000 kg. hash - der er fortsat navneforbud i sagen.

En tredje tiltalt blev idømt fem års fængsel for et kvantum på 3.302 kg. hash. En fjerde tiltalt blev frifundet i et forhold, hvor der var rejst tiltale for indsmugling af 846 kg. hash.

Dommen er afsagt den 21. december 2018 af Retten i Næstved af en enig domsmandsret.

Ejer af transportfirma dømt
Retten i Næstved har for to forhold begået i perioden fra den 21. december 2016-14. september 2017 vedrørende indsmugling af i alt 4.118 kg. hash fra Spanien til Danmark med henblik på videreoverdragelse idømt nu 50-årig mand 8 års fængsel.

Den pågældende, der var indehaver af et transportfirma, havde endvidere leveret tomme IBC-tanke til Spanien til brug herfor. Der var rejst tiltale for et samlet kvantum på 4.748 kg. hash. Han erkendte sig delvist skyldig. Den pågældende blev endvidere fundet skyldig i et mindre forhold vedrørende overtrædelse af våbenloven, som han erkendte. Der blev hos den pågældende konfiskeret et samlet beløb på 1.325.000 kr., som skønnedes at svare til det indvundne udbytte.

Retten lagde ved udmålingen af straffen vægt på mængden af indsmuglet hash, at der var tale om organiseret kriminalitet, at den pågældende havde fået 100.000 kr. pr. transport og at han ved at skaffe IBC-tankene og varetage alle transporterne fra Spanien til Danmark havde haft en forholdsvis central rolle i indsmuglingen.

38-årig dømt for tre tons hash
Retten har endvidere idømt en nu 38-årig mand otte års fængsel for et forhold begået i perioden fra den 21. december 2016 - 16. august 2017 vedrørende indsmugling af i alt 3.000 kg. hash fra Spanien til Danmark. Den pågældende nægtede sig skyldig. Retten lagde til grund, at den pågældende havde forbindelse til aktiviteterne vedrørende pakningen af hash på et lager i Malaga, og at han efter den 16. august 2017 blev kørt ud på et sidespor.

Han blev som følge heraf frifundet for de indførsler af IBC-tanke med hash, som fandt sted efter dette tidspunkt. Også denne tiltalte var tiltalt for et samlet kvantum på 4.748 kg. hash.

Den pågældende blev endvidere fundet skyldig i et forhold vedrørende overtrædelse af våbenloven, som han erkendte. Der blev hos den pågældende konfiskeret et beløb på 1.100.000 kr., som skønnedes at svare til det indvundne udbytte.

Retten lagde ved udmålingen af straffen vægt på mængden af indsmuglet hash, at der var tale om organiseret kriminalitet og at den pågældende havde haft en central rolle i indsmuglingen.

42-årig tiltalt for 4,2 tons hash
Endelig har retten idømt en nu 42-årig mand 5 års fængsel for et forhold begået i perioden fra den 21. december 2016 - 24. august 2017 vedrørende indsmugling af i alt 3.302 kg. hash fra Spanien til Danmark, som han blev fundet skyldig i at have modtaget, besiddet, videreoverdraget og bortskaffet emballagen fra. Der var rejst tiltale mod denne tiltalte for et kvantum på 3.902 kg. Den pågældende nægtede sig skyldig. Der blev hos den pågældende konfiskeret et beløb på 120.000 kr., som skønnedes at svare til det indvundne udbytte.

Retten lagde ved udmålingen af straffen i skærpende retning vægt på mængden af indsmuglet hash og at der var tale om organiseret kriminalitet og i formildende retning, at den pågældende havde haft en mindre central rolle og også må formodes at have fået et væsentligt mindre udbytte end de to medtiltalte.

De tiltalte ønskede betænkningstid for at overveje spørgsmålet om anke af dommen.

En fjerde tiltalt i sagen blev frifundet for et forhold begået i perioden fra den 30. august 2017 - 14. september 2017 vedrørende indsmugling af i alt 846 kg. hash.