Højesteret skal afgøre bandeleders skæbne


Arkivfoto.

Konsekvenserne kan blive store for en presset bandeleder, der mandag skal have en ellers banal sag om trusler behandlet ved Højesteret.

Syv dommere i landet øverste domstol skal tage stilling til, om lederen af Loyal To Familia (LTF), Shuaib Khan, skal udvises for verbale trusler mod en politimand i forbindelse med en visitation i sommeren 2017.

– Det kan godt være, at du kan huske vores ansigter, men vi kan også huske dig. Pas på din ryg, skal Shuaib Khan blandt andet have sagt til en betjent.

I oktober sidste år takserede Københavns Byret truslerne til tre måneders fængsel. I marts nedsatte Østre Landsret straffen til 60 dages fængsel.

Men hverken by- eller landsret ville udvise ham til Pakistan, hvor hans familie kommer fra.

Den nu 32-årige bandeleder, der er født i Danmark, hvor han har tilbragt størstedelen af sit voksenliv bag tremmer, slap med en betinget udvisning.

Det var Rigsadvokaten ikke tilfreds med og søgte derfor Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret.

I den forbindelse sagde rigsadvokat Jan Reckendorff, at Højesteret skal kigge på, “om denne sag er dråben, der får bægeret til at flyde over.”

– Sagen handler om en udenlandsk statsborger, der flere gange er dømt for alvorlig voldskriminalitet, men som alligevel fortsætter, selv når han er blevet betinget udvist og idømt langvarige fængselsstraffe, sagde Jan Reckendorff dengang.

Shuaib Khans forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen, mener, at pres fra medierne og fra politisk hold har spillet en rolle for Rigsadvokatens afgørelse om at gå til Højesteret i netop denne sag.

– Man har ikke valgt at gå til Højesteret i andre sager, hvor folk har fået en hårdere dom. Man gjorde det heller ikke i forbindelse med min klients sidste dom på seks måneders fængsel, siger han.

– I denne sag er det bærende element tidligere domme. Det virker som en form for efterrationalisering.

Højesteret behandler sagen mandag, men afgørelsen kommer først senere.

Truslerne mod betjenten har allerede haft konsekvenser for Shuaib Khans nærmeste. Det almene boligselskab FSB besluttede nemlig efter dommen at smide hans forældre ud af den lejlighed, som de har kaldt deres hjem i næsten 34 år.

Efterfølgende har boligretten ved Københavns Byret blåstemplet opsigelsen af lejemålet, men forældrene har anket afgørelsen til landsretten.

Dertil kommer, at Københavns Politi i september nedlagde et foreløbigt forbud mod LTF, og et årelangt retsopgør om forbuddet ligger forude.

Til februar indleder Københavns Byret sagen om, hvorvidt LTF kan opløses. Der er afsat 36 dage til sagen, og en afgørelse ventes først til august.

Uanset udfaldet ventes det, at sagen vil blive ført videre til både landsretten og Højesteret.

/ritzau/