Stor interesse for exit-program blandt rocker- og bandemedlemmer


Primo 2013 var der 15 personer, som var i eller havde gennemført et exit-forløb under rammemodellen ”En vej ud”. I februar 2014 var antallet 35 personer, mens antallet af personer i februar 2015 var steget til 74. Dermed er antallet næsten femdoblet siden begyndelsen af 2013.

Antallet af tidligere rocker- og bandemedlemmer, der kom i exit, blev mere end fordoblet på kun et år. Det viser Rigspolitiets rapport over rocker- og bandeområdet i 2014.

Like localeyes.dk på Facebook

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

– Der er en langt større interesse for exit-programmerne end vi oprindeligt havde forventet. Det er utroligt glædeligt, at vi har succes med vores strategi om at bekæmpe kriminaliteten i de her grupperinger med en kombination af efterforskning, synligt politiarbejde, forebyggelse og exit-programmer, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Primo 2013 var der 15 personer, som var i eller havde gennemført et exit-forløb under rammemodellen ”En vej ud”. I februar 2014 var antallet 35 personer, mens antallet af personer i februar 2015 var steget til 74. Dermed er antallet næsten femdoblet siden begyndelsen af 2013.

Med lovpakken ”Fast greb om banderne” blev exit-programmet styrket i 2014. Der blev blandt andet oprettet et nationalt exit-kontaktpunkt i Rigspolitiet i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Rapporten viser videre, at rocker- og bandeområdet sidste år ikke var præget af konflikter og voldelige sammenstød mellem grupperingerne i samme omfang som året før.

Politiet har dog fortsat indsatsen mod kriminalitet begået i rocker- og bandemiljøet som et væsentligt fokusområde.

– I de perioder, hvor der er et lavere konfliktniveau, så har vi mulighed for i højere grad at efterforske den kriminalitet, herunder især narkohandel, som vi erfaringsmæssigt ved, foregår i de her miljøer,siger Jens Henrik Højbjerg.

Derfor blev der i 2014 idømt knap 400 års fængsel til de 1520 personer i rocker- og bandemiljøet, som politiet overvåger.

Det er Rigspolitiets vurdering, at lovpakken fra 2014 har medvirket til at lægge en dæmper på konflikter i miljøet. Med “Fast greb om banderne” blev det blandt andet muligt at afskære fængslede medlemmer af rocker- og bandemiljøet fra udgang og prøveløsladelse, hvis de pågældende grupperinger deltager aktivt i en verserende voldelig konflikt.