Røg fra bagtrappe i, 3 sals lejlighed.


KØBENHAVN S:
KL 0400 Blev Hovedstadens beredskab tilkaldt for røglugt på en bagtrappe, det medvirkede til at en beboer blev hjulpet ned til en ventende ambulance, hvor vedkommende blev tilset, der blev afslukket og udluftning på stedet og beboere kunne vende tilbage til deres lejligheder på Amagerbrogade 259..