Seks kvæstede i trafikulykke

Seks personer kom til skade, da to biler stødte sammen i krydset, hvor Østergade munder ud i Ringvej midt i Rødekro.

Tre personer blev kørt til behandling på Kolding Sygehus, mes tre andre blev kørt til det lokale sygehus.

Der er p.t. intet om tilstanden for de tilskadekomne.