3000 kvadratmeter halmlager i flammer

Brandfolk fra Brønderslev og Dronninglund har siden lørdag nat omkring kl. 03.15 forsøgt at bekæmpe ilden på en gård på Bolle Skovvej ved Dronninglund. Her gik ild i et cirka 3000 kvadratmeter stort halmlager.

Der var omkring 1000 bigballer, lastbiler og diverse maskiner i hallen, oplyser Nordjyllands Politi. Det var ikke muligt at redde hverken bygning eller nogle af de ting, der stod i bygningen, da der er tale om en meget kraftig brand.

Da brandfolkene fra den lokale station i Dronninglund så, hvor kraftig branden var, blev der i første omgang tilkaldt assistance fra stationen i Brønderslev, og der blev sendt bud efter tankvogne fra Sæby og Hals. I alt har omkring 35 mand været i aktion under branden.

Da det er meget vanskeligt at slukke ilden i halmballerne, forventer Falck, at indsatsen på gården kommer til at vare resten af dagen og formentlig også en del af mandag.