Fiskerflåde strandet i Gilleleje Havn

Så godt som alle fiskerbåde i Gilleleje står fast på bunden af havnebassinet, den kraftige vind har sænket vandstanden i havnen med over en meter og sat fartøjerne fast på bunden. Ved Gilleleje Lystbåde Havn er en række sejlbåde ligeledes kommet galt af sted, de bevæger sig næsten ikke, da de står fast med deres sværd-køl på bunden. Omvendt hænger en mindre gummibåd ved Gilleleje Sejlklub og dingler hjælpeløst i sin fortøjning, idet vandet under båden ganske enkelt er væk.