Stormvejr på Esbjerg Havn


Sent tirsdag aften satte stormvejret sit præg på Esbjerg Havn. Kraftige bølger sendte vand op over kajkanten og medførte oversvømmelser i de lavtliggende områder af havnearealet.