Børsen: Local Eyes offentliggør detaljer fra den interne udrykningsrapport


Arkivfoto

KØBENHAVN:
VARIGHED AF BØRSEN-BRANDEN OG SKADERNES OMFANG:
Local Eyes har fået fat i en kopi af den officielle interne udrykningsrapport fra Børsen-branden.

Det fremgår bl.a. af den interne udrykningsrapport, at Børsen-branden blev officielt slukket 8 døgn, 5 timer og 33 minutter efter den automatiske brandalarm gik tidligt om morgenen på H.M. Dronning Margrethes fødselsdag.

Det er nyere Danmarkshistories længst varende brand i København K., ifølge Local Eyes research.

Det fremgår desuden bl.a. af udrykningsrapporten, at ingen personer kom til skade, at cirka 99 % af alle kunstværker er reddet ud, at cirka lidt under halvdelen (45 %) af Børsen er bevaret, og at der var sodskader på Børsens nabobygninger.

—–

KILDE:
Hovedstadens Beredskabs Udrykningsrapport (Slotsholmsgade 1A – fredet bygning, automatisk brandalarm den 16. april, kl. 07:36), side 10-11 (uddrag):

-24/4-24 kl. 13.09 Sidste køretøj forlod skadestedet, og brand meldes officielt afsluttet fra HBRs (Hovedstadens Beredskabs) side.

Resultat: 1. Menneskeliv (ingen må komme til skade)
Resultat: Ingen personer (inkl. indsatspersonale) er kommet til skade. Heller ikke i efterslukningsfasen.

2. Sikring af værdier i inventar
Resultat: Ca. 99% af alle kunstværker er reddet ud.

3. Bevarer mest muligt af bygningen Resultat: Ca. 45% af Børsbygningen er reddet.

4. Minimere røg- og brandspredning til nabobygninger
Resultat: Mindre sodskade i og på bygningerne Slotholmsgade. Bygningerne bliver overdraget skadeservice efter ønske fra bygningsejer.

(Arkivfotos og -video, Børsens kollaps, den 18. april, kl. ca. 17:07.)