Skole brød loven ved at tjekke elevers computere for porno


  Arkivfoto

  Det var ikke i orden, at en skoleleder og viceinspektør fra en privatskole på Fyn samlede ni drenge fra en 7.-klasse og gennemgik søgehistorikken i deres computere for pornosider.

  Det slår Datatilsynet fast i en ny afgørelse om episoden, der fandt sted i november 2015. To af drengenes forældre klagede til tilsynet og har fået ret i, at skolen har brudt persondataloven.

  Skolelederen og viceinspektøren på Strandmølleskolen i Assens afbrød undervisningen i 7.-klassen 6. november 2015. De bad klassens drenge om at følge med ind i et tilstødende lokale.

  Skoleledelsen har forklaret, at den ville til bunds i en mistanke om, at nogle af drengene havde set porno på skolen i frikvarterer og i timerne.

  Ved en enkelt lejlighed dukkede en pornoside desuden frem på en storskærm i et fælleslokale på skolen.

  Drengene skulle medbringe deres private computere eller tablets, som de bruger i undervisningen.

  Skolens ledelse gennemgik herefter drengenes søgehistorik for at finde ud af, om de havde besøgt pornosider inden for den seneste uge. De fandt dog ikke noget porno.

  – Gennemgangen af elevernes søgehistorik var ikke varslet på forhånd, ligesom skolen heller ikke på forhånd havde indhentet samtykke fra drengenes forældre.

  Det skriver Datatilsynet i afgørelsen, som ligger på tilsynets hjemmeside.

  – Det primære formål var ifølge skolen at give drengene en løftet pædagogisk pegefinger, et alternativ til en skideballe.

  Forældre til to af drengene mener, at episoden krænkede drengenes blufærdighed og er et udtryk for misbrug af skolelederens autoritet.

  – Hvis pornokiggeri reelt var et stort problem, så ville klasselæreren eller berørte forældre have taget kontakt til de relevante forældre og løst problemet, nøjagtig som man har for vane at løse problemer i forældregruppen i 7. A.

  Sådan siger den ene forælder ifølge Datatilsynet.

  Skolen har siden beklaget episoden over for klassens forældre og elever.

  Datatilsynet konkluderer, at skoledelsens handling var i strid med persondataloven.

  Det lægger vægt på, at undersøgelsen var rettet mod børn, at computerne var elevernes egne, og at søgehistorikken kunne omfatte søgninger uden for skoletiden.

  Datatilsynet udtaler kritik, men har ikke meldt sagen til politiet.

  Om skoleledelsens overtrædelse får konsekvenser, som i den slags sager typisk er bødestraf, afhænger nu af, om sagen bliver meldt til politiet.

  Det er ikke første gang, at Strandmølleskolen er centrum i en kontroversiel sag.

  I den såkaldte nissehue-sag tvang skolelederen to elever fra de mindre klasser til at klæde sig af foran resten af skolen og truede med at klippe deres tissemænd af med en saks. Det skete, fordi de ikke havde nissehuer på.

  Det førte til voldsom kritik og en politisag, som dog senere blev droppet.

  /ritzau/